Çevre Yönetim Sistemi

PNS Pendik Nişasta A.Ş.; doğadan aldığı hammaddeyi işlemesi sırasında açığa çıkan atıkları "Atık Su Arıtma Tesisi" ile arıtarak, çevreye ve insan sağlığına hiçbir zarar vermeden yine doğaya iade etmektedir. 

ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında "Çevre ve Topluma Saygı" önemli bir ilkemizdir.